Публикация

Нова технология ще подмладява клетките

Нова технология, разработвана в Института по биорегулация и геронтология в Санкт Петербург, разкрива възможност да се поддържат по-дълго основните функции...


Нова технология, разработвана в Института по биорегулация и геронтология в Санкт Петербург, разкрива възможност да се поддържат по-дълго основните функции на човешкия организъм.
Уникалният метод се базира върху използването на пептиди – поради малката си маса и размери те могат да проникват непосредствено в клетките на увредената тъкан и да стимулират производството на необходимите белтъци.

Според експертите, генетично обусловената продължителност на живота на Homo sapiens е 110-120 год. Документираният рекорд по продължителност на живота досега е 122 години.

" }-->

Коментари