Публикация

"Дни на медицинската наука" в Пловдив

В Пловдив за трети път се провеждат “Дни на медицинската наука“ - форум за най-значимите научни постижения в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и общественото здраве.


В Пловдив за трети път се провеждат “Дни на медицинската наука“ - форум за най-значимите научни постижения в областта на медицината, денталната медицина, фармацията и общественото здраве. Организатор е Медицинският университет в града.

Званието “Доктор хонорис кауза” ще бъде връчено на проф. д-р Джон Кириополус – декан на Националното висше училище по обществено здраве в Атина.

По време на форума ще бъде отбелязана и 50-ата годишнина на университетското научно списание ”Folia medica” - единственото българско научно списания, което се реферира в най-престижната база данни на Националната медицинска библиотека на САЩ – известна като “Medline”.
Разпространява се чрез международния обмен в 82 научни институции по целия свят, в библиотеките на най-престижните световни университети.

Коментари