Публикация

Министър Желев: Системата на ТЕЛК да премине към МЗ

Очаква се до края на ноември да бъдат приети няколко наредби, които ще ускорят процедурите по вземането на решенията на ТЕЛК..


Трябва да се обмисли възможността системата на ТЕЛК да стане второстепенен разпоредител с бюджетни средства и да премине в структурата на Министерството на здравеопазването.

Това заяви министърът на здравеопазването д.р Евгений Желев на Втората национална среща на работещите в органите на медицинската експертиза, която започна тази сутрин в курорта Слънчев бряг.

В момента териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) са структурни звена на многопрофилните болници за активно лечение и нямат единно административно ръководство.

Очаква се до края на ноември да бъдат приети няколко наредби, които ще ускорят процедурите по вземането на решенията на ТЕЛК. Предвижда се решенията на комисиите за хора с доказано тежки заболявания да важат за по-дълго време, което ще намали броя на периодичните прегледи, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Д-р Желев уточни, че териториалните експертни лекарски комисии може да се профилират в ТЕЛК за деца, за хора в трудоспособна възраст и за пенсионери. Според него, това ще облекчи работата на лекарите и ще даде възможност за по-бързото излизане на решенията им,

Той посочи, че трябва да се обмислят и законодателни промени, насочени към оптимизиране на заплащането на експертите в ТЕЛК.

Основните теми, които се обсъждат на срещата в Слънчев бряг, са свързани с мястото на териториалните експертни лекарски комисии в системата на здравеопазването, тяхното финансиране и промените в законодателната система, засягащи органите на медицинската експертиза.


Коментари