Публикация

КНСБ: Държавата трябва да гарантира задължителното здравно осигуряване

Държавата трябва да гарантира задължителното здравно осигуряване, но без всякакви доплащания. В случай, че се приеме доплащане на медицински дейности, това да стане...


Държавата трябва да гарантира задължителното здравно осигуряване, но без всякакви доплащания. В случай, че се приеме доплащане на медицински дейности, това да стане като покриване от доброволните здравноосигурителни фондове.

Такава е позицията на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, която бе изразена по време на кръгла маса на тема „Приоритет ли ще бъде здравеопазването през 2009 г. в България?”

Според синдикатите е необходимо да се въведе диференцирано заплащане според тежестта на заболяването, а лечебните заведения да се превърнат в икономически субекти, които се регистрират не по Търговския закон, а по нов регламент, посочен в Закона за лечебните заведения.

Предлага се Националната здравноосигурителна каса да заплаща само за профилактичните прегледи на лицата до 18-годишна възраст и на пенсионерите, а всички останали да се финансират от работодателите. По този начин ще се преустанови дублирането на заплащането за тази дейност.

От Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ са на мнение, че държавата трябва да покрива разходите по медико-диагностичните изследвания за експертиза на ТЕЛК и да не натоварва задължително осигурените лица с тези разходи.

Също така се предлага при умишлено увреждане на здравето, например при пиянска свада или пътнотранспортно произшествие, виновният да заплаща разходите по лечението на потърпевшия.

На форума, организиран от Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, настояха още за здравеопазване през 2009 г. да бъдат заделени минимум 5% от брутния вътрешен продукт, както и за спешни промени в законодателство, като гаранция за по-добър достъп и качество на здравната услуга.

„Ще бъдем пред парламента по-време на гласуване на Закона за държавния бюджет за 2009 г. на митинг всички заедно!” – съобщиха още от КНСБ.


" }-->

Коментари