Публикация

Рехабилитацията при неврологични увреждания обсъждат специалисти в Плевен

Специалисти по неврология и физикална и рехабилитационна медицина ще обменят опит в работата с пациенти, страдащи от мозъчно-съдови и сърдечни заболявания...


Съвременни методи за рехабилитация на хора с неврологични увреждания ще обсъдят над 200 специалисти на Националната конференция по неврорехабилитация, която се провежда в Плевен от днес до 1 ноември.

Това съобщи доц.Ивет Колева, председател на Българското дружество по неврорехабилитация, организатор на проявата.

Във форума участват невролози, психолози, психиатри, кинезитерапевти, медицински рехабилитатори, масажисти, както и социолози, социални работници, специалисти по здравен мениджмънт.

Специалистите ще потърсят пресечните точки в съвместната си работа с пациенти, страдащи от мозъчно-съдови и сърдечни заболявания.

„Идеята е невролози и кардиолози да анализират заедно възможностите на физикалните фактори за контрол на риска при сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания.” - поясни доц. Колева.

В рамките на форума ще бъдат разгледани и проблеми на ерготерапията (трудотерапия) като част от цялостния подход към пациентите с трайни увреждания. Така ще се даде ход на съвременните тенденция да се търсят подходящи форми на обучение на инвалидизираните болни в самообслужване и дейности на ежедневието, но под специализиран медицински контрол.

„Важно е да се обединят научните търсения и да се посветят на възможностите за въвеждането на нови, авангардни методики за възстановяване, подчинени на идеята за подобряване качеството на живот на тежко болните и трайно увредените.” - допълни доц. Ивет Колева.

Почетен председател на форума е проф. д-р Йорданка Гачева, която е свързала името си над четири десетилетия с развитието на българската неврологична и рехабилитационна наука. Проф. д-р Гачева е и член на Европейската академия по физикална и рехабилитационна медицина. Сред почетните гости е и ректорът на плевенския Медицински университет проф. Григор Горчев.

В програмата са включени над 70 научни съобщения и доклади, които са посветени на всички видове физикална терапия и рехабилитация при неврологични заболявания и увреди – от превенцията и рисковите фактори до ролята й в различните етапи на възстановяване.

Катедрата по физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт при МУ-Плевен, ръководена от доц. Ивет Колева, е първата академична структура у нас, в която вече втора година се провеждат специализирани курсове по неврорехабилитация.
През миналата година в Плевен бе основано и Българското дружество по неврорехабилитация, което осъществява и образователна и квалификационна дейност. Негово издание е специализираното списание ”Неврорехабилитация”.


Коментари