Публикация

Семир Абумелих: Наредба на МЗ блокира инвестициите в нови болници

Според промени в наредба №18 на Министерството на здравеопазването, процедурата по акредитация на частните болници ще започва една година след началото на лечебната им дейност...


Промени в нормативната уредба блокира инвестициите в строителството на болници в страната.
Това заяви Семир Абумелих, собственик на медицински център „Света София” в Бургас.

Той поясни, че според променените критерии и показатели в наредба №18 на Министерството на здравеопазването, процедурата по акредитация на частните болници ще започва една година след началото на лечебната им дейност.
През този период здравните заведения няма да имат право да подписват договори с Националната здравноосигурителна каса.
По думите на Семир Абумелих, така пациентите ще бъдат лишени от възможността за избор на лекар и медицински център, в който да се лекуват.

По данни на ръководството на медицинския център „Света София”, в момента в Бургас 80 на сто от хората ползват здравни услуги по клинични пътеки и ако не се промени наредбата, те няма да имат финансовата възможност да постъпват за лечение в болница по избор.

Според Семир Абумехим, в условията на финансова криза, новите изисквания ще спрат инвестициите в строителството на здравни заведения. В община Бургас в момента се изгражда един нов медицински център, в ход е и процедура за строителството на общинска болница в комплекс „Меден рудник”.


Коментари