Публикация

Откриха защо любовта е „сляпа”

Британски изследователи откриха, че любовта и ненавистта се зараждат в сходни мозъчни области. Любовта обаче съществено понижава активността на тези части от мозъка, отговарящи за...


Британски изследователи откриха, че любовта и ненавистта се зараждат в сходни мозъчни области. Любовта обаче съществено понижава активността на тези части от мозъка, отговарящи за рационалното мислене, докато ненавистта е „по-хладна и пресметлива”.
Изследователи от университетския колеж в Лондон подбрали за експеримента си 17 души, които изпитвали категорична неприязън към даден човек.
Чрез компютърна томография те установили, че две мозъчни структури се активират и при любов, и при ненавист. Различието било установено в предната част на кората на главния мозък, която е свързана с разума и логическото мислене.
При влюбените, докато съзерцавали обекта на чувствата си, тези центрове се активирали по-слабо от средното – и това е доказателство за понижена критичност на възприятието.
При изпитвана ненавист, „разсъдъчните” центрове функционирали също с понижена интензивост, но в много по-малка степен.
Учените тълкуват тези данни като доказателство, че при чувството на ненавист постъпките са по-добре обмислени и смятат, че откритието ще бъде полезно за криминалистите.


Коментари