Публикация

Френски специалисти по лицево-челюстна хирургия гостуват в МУ

Хирурзи от град Лил ще изнесат лекции за реконструкцията на очната орбита и съвременните постижения в кранио-максиларната хирургия...


Френски специалисти ще представят днес съвременните насоки в лицево-челюстната хирургия пред свои колеги от Медицинския университет в столицата.

Хирурзи от град Лил ще изнесат лекции за реконструкцията на очната орбита и съвременните постижения в кранио-максиларната хирургия (хирургията на черепа и горната челюст). Те ще споделят опита си със свои колеги от Клиниката по лицево-челюстна хирургия към Медицинския университет.

Семинарът ще започне в 13.30 ч. Организатор от българска страна е доц. Росен Коларов, началник на Клиниката по лицево-челюстна хирургия.

Коментари