Публикация

Проучва се връзката между поведенческия модел и пушенето

Децата на пушачите са по-импулсивни в поведението си, което в резултат може да ги подтикне също да пропушат.
Американски учени от Центъра за...


Децата на пушачите са по-импулсивни в поведението си, което в резултат може да ги подтикне също да пропушат.
Американски учени от Центъра за биоповеденческо здраве изследват връзката между пушенето и феномена на импулсивното поведение, който описва предпочитанията на индивида към относително малки, но незабавни придобивки и поощрения.
Смята се, че този модел на поведение играе много важна роля в пристрастяването към цигарите.

При изследването, проведено в централните райони на Охайо, е установено, че мнозинството от пушачите и техните деца проявяват повишена импулсивност и в решенията си се ориентират към най-близките резултати.

Изводът на учените е , че по тази причина при подхода към тези хора за отказване от вредния навик трябва да се акцентира на непосредствените, а не на по-отдалечените във времето резултати.

Коментари