Публикация

Гестационният диабет носи риск за говора на детето

Децата, родени от майки с диабет, свързан с бременността, имат два пъти по-висок риск от проблеми с развитието на говора.


Децата, родени от майки с диабет, свързан с бременността, имат два пъти по-висок риск от проблеми с развитието на говора.
Детайлите от откритието на канадски учени са публикувани в научното издание Pediatrics.
Речниковите и граматическите умения на децата от контролни групи били наблюдавани на различни интервали във възрастта от 18 мес. до 7 год.
Предполага се, че по-слабите резултати на децата, родени от жени с гестационен диабет, се дължи на влиянието на болестта върху развитието на мозъка. Проучването показва, че този ефект остава дори след като децата тръгнат на училище.
Според изследователите проблемът заслужава по-нататъшно внимание заради постоянно повишаващия се ръст на основните рискови фактори за гестационния диабет - късна бременност и наднормено тегло.


Коментари