Публикация

Спешната помощ в Несебър получи нова линейка

Спешната помощ в Несебър днес получи нова линейка, предоставена от местната община. Специализираният автомобил, на стойност 96 хиляди лева...


Центърът за спешна помощ в Несебър днес получи нова линейка, предоставена от местната община.

Специализираният автомобил, на стойност 96 хиляди лева, е оборудван по изискванията на Министерството на здравеопазването. Досега спешният център, в който работят четирима лекари, двама фелдшери и четири медицински сестри, разполагаше само с три линейки.

Тъй като през лятото броят на пребиваващите в общината се увеличава многократно, всяка година Министерството на здравеопазването командирова по два специализирани екипа от вътрешността на страната.

Въпреки увеличената численост на състава на центъра, често през летните месеци спешните случаи се обслужват от местната частна поликлиника срещу заплащане.


Коментари