Публикация

БЛС: Възстановяване на договорното начало или стачка!

За незабавно възстановяване на договорното начало, прозрачно разпределение на средствата от здравните вноски и гарантирано качество на здравеопазването...


За незабавно възстановяване на договорното начало, прозрачно разпределение на средствата от здравните вноски и гарантирано качество на здравеопазването настояват специалистите от извънболничната медицинска помощ.

Исканията им са отразени в резолюция, която бе приета днес в Пловдив, на организираната от Българския лекарски съюз среща по проблемите на здравеопазването. В двудневния форум, който завършва днес, участват представители на 20 лекарски колегии.

Специалистите настояват също средствата от предвиденото за 2009 г. увеличение на здравната вноска с 2% (в размер на 400 милиона лева) да се използват за здравеопазване, а не да отиват в резерва на НЗОК в БНБ.

„Приходната и разходната част в бюджета на НЗОК трябва да бъдат равни, като финансовите параметри напълно го позволяват.” – категоричен е д-р Димитър Петров, експерт в БЛС.

Според него, в доболничната помощ са необходими допълнително 38 милиона лева, за да се изпълнят исканията на специалистите за директен достъп на болните до тях, право на поне четири прегледа годишно при диспансерно болните и увеличаване цената на първичния преглед на 22 лв., вместо отпусканите сега от здравната каса 14.50 лв.

„Ние настояваме Народното събрание да разгледа и да одобри нашия проктобюджет, който всъщност се различава само с 400 милиона лева от проекта на касата.” – допълни д-р Петров.
В приетата резолюция специалистите изразяват пълното си доверие към сегашното ръководство на БЛС и предупреждават, че ако НЗОК не започне преговори с експертите на съсловната организация, ще предприемат ефективни протестни действия.

От своя страна председателят на БЛС д-р Андрей Кехайов отново заяви, че ръководството на съсловната организация е легитимно и че няма разцепление в организацията. Според него не съществува въпрос за легитимността на управителния съвет, а има опити за оспорването й от политически сили и зависими лекари.
Той за пореден път подчерта, че никъде в Закона за съсловните организации няма фиксиран срок, в който да бъде свикан отчетно-изборен събор, а само е упомената процедурата за това.

Според д-р Кехайов, ръководството на съюза първо ще изпълни ангажимента си по договарянето с касата и приемането на бюджета за следващата години, а след като всички районни колегии проведат събранията си, ще определи дата за редовен събор.

Той оспори твърденията на главния секретар на пловдивската колегия Златко Илиев, че 22 колегии от страната са отказали участие в срещата заради опитите на ръководството, чийто мандат изтече преди половин година, да се легитимира като законно с подобни прояви.
Според него, преговорите с Националната здравноосигурителна каса са блокирани, защото определените от БЛС участници в преговорите постоянно нарушават законите.

Д-р Кехайов бе категоричен, че ръководството на лекарския съюз е легитимно до избора на ново, а в момента тече процедура в основните организации за провеждане на национален събор.


Коментари