Публикация

ЕП иска повече средства за проекта „Плодове в училище”

Депутати в Европейския парламент настояват да бъдат предвидени 500 млн. евро за 2009/10 год. за програмата, предвиждаща насърчаване на здравословното хранене сред децата.

Световната здравна организация препоръчва всички деца под 11 години да консумират минимум 400 грама плодове и зеленчуци дневно.

Програмата трябва да включва също предоставяне на съвети в областта на здравето и храненето, информация в подходяща за децата форма относно здравословните предимства на плодовете...


Европейската комисия предложи да се заделят 90 милиона евро от бюджета на ЕС за програмата „Плодове в училищата” през учебната 2009/2010 г.
Тя цели да насърчи здравословните хранителни навици на децата чрез консумация на повече плодове и зеленчуци.
Сред децата в ЕС се наблюдава истинска епидемия от затлъстяване: смята се, че пълните са 22 милиона, от които 5,1 милиона са с тегло,значително над нормата.

Депутатите от ЕП са на мнение, че предлаганият бюджет не е достатъчен: средствата биха стигнали да се дава на децата от 6 до 10 години по един плод седмично в продължение на 30 седмици.

Докладът, чието обсъждане и гласуване предстои на 18 ноември, призовава ЕС да отдели за програмата 500 милиона евро за учебната 2009/2010 година.

Депутатите смятат също, че проектът не трябва да бъде предназначен само за учениците от 6 до 10 години, а да обхваща и децата в предучилищна възраст.
Световната здравна организация препоръчва всички деца под 11 години да консумират минимум 400 грама плодове и зеленчуци дневно.

Според доклада преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и трябва да бъдат изключени от обсъждания регламент. С предимство ще се ползват и местно произведените продукти.

Европарламентът настоява също програмата да допълва националните схеми за предлагане на плодове в училищата, ако такива съществуват, както и да се предвиди възможност за трансфер на неизползвани фондове между държавите-членки.

Програмата трябва да включва също предоставяне на съвети в областта на здравето и храненето, информация в подходяща за децата форма относно здравословните предимства на плодовете, както и информация за специфичните характеристики на биологичното земеделие.

Коментари