Публикация

МУ-София чества 90-годишнината на Катедрата по физиология

Проф. Радослав Гърчев ще направи равносметка на развитието на катедрата от създаването й до днес и ще очертае ролята на студентските научни кръжоци, които са дългогодишна традиция...


Днес Медицинският университет в столицата ще отбележи тържествено 90-годишнината от създаването на Катедрата по физиология.

Нейният ръководител проф. Радослав Гърчев ще направи равносметка на развитието на катедрата от създаването й до днес и ще очертае ролята на студентските научни кръжоци, които са дългогодишна традиция в структурата й.

Преподаватели от екипа му ще споделят със студентите спомени за изтъкнати учени в областта на физиологията – проф.Н.Начев и проф. А.Пенчев.

На коктейла след тържествената част гостите ще имат възможност да разгледат книги от Оксфорд център.


" }-->

Коментари