Публикация

Първа национална среща за редки болести

На 21-22 ноември в Пловдив ще се проведе национална среща на лекари-специалисти, пациентски организации и представители на държавни институции...


На 21-22 ноември в Пловдив ще се проведе национална среща на лекари-специалисти, пациентски организации и представители на държавни институции, съобщи доц. Румен Стефанов от Информационния център за редки болести и лекарства сираци.

Освен обмяната на опит и идеи в областта на редките болести в хематологията и онкологията, ще бъдат обсъдени варианти за подобряване на профилактиката, диагностиката, лечението, рехабилитацията и социалните грижи при редките заболявания.

Коментари