Публикация

ЕП насърчи консумацията на плодове в училищата

Европейските депутати приеха днес доклад, в който настояват за по-голямо финансиране на програмата „Плодове в училище” през учебната 2009/2010 г. и за повече изисквания към предлаганите продукти.


Европейските депутати приеха днес доклад, в който настояват за по-голямо финансиране на програмата „Плодове в училище” през учебната 2009/2010 г. и за повече изисквания към предлаганите продукти.

Програмата цели да насърчи здравословните хранителни навици сред децата чрез повече плодове и зеленчуци.

Сред децата в ЕС се наблюдава истинска епидемия от затлъстяване: смята се, че пълните са 22 милиона, от които 5,1 милиона са с тегло, значително над нормата.

Докладът, приет с 586 гласа „за”, 47 „против” и 41 „въздържали се”, призовава ЕС да отдели бюджет за програмата в размер на 500 млн. евро за учебната 2009/2010 година. В своя доклад върху проектобюджета на ЕС за 2009 г. ЕП изразява твърда подкрепа за отпускането на подходящо финансиране на програмата.

Депутатите смятат също, че проектът не трябва да бъде предназначен само за учениците от 6 до 10 години, а да обхваща и децата в предучилищна възраст.
Световната здравна организация препоръчва всички деца под 11 години да консумират минимум 400 грама плодове и зеленчуци дневно.

Според доклада преработените плодове и зеленчуци са с по-ниска хранителна стойност и трябва да бъдат изключени от обсъждания регламент. С предимство ще се ползват и местно произведените продукти.

ЕП иска също програмата да допълва националните схеми за предлагане на плодове в училищата, ако такива съществуват, както и да се предвиди възможност за трансфер на неизползвани фондове между държавите-членки.

Програмата трябва да включва също предоставяне на съвети в областта на здравето и храненето, информация в подходяща за децата форма относно здравословните предимства на плодовете, както и информация за специфичните характеристики на биологичното земеделие.


Коментари