Публикация

Наши организации участват в европроект срещу затлъстяването при децата

С подкрепата на Европейската изпълнителна агенция по публично здраве започна реализацията на проекта "Информ - превенция и борба със затлъстяването при деца и младежи".


С подкрепата на Европейската изпълнителна агенция по публично здраве започна реализацията на проекта "Информ - превенция и борба със затлъстяването при деца и младежи".

През следващите 3 години в рамките на проекта ще бъдат разработени превантивни мерки за защита на децата и младежите, ще се изгради комуникационна мрежа, ще бъдат обучени треньори с интердисциплинарна насоченост.

В проекта са включени 11 организации от 7 държави, като от българска страна участват Регионалният съюз на болниците "Стара планина" и Центърът по нутригеномика към МУ – Варна.

Коментари