Публикация

Удължава се срокът за прием на документи за специалност „Обща медицина”

Срокът за прием на документи за придобиване от семейните лекари на специалност „Обща медицина” се удължава до 12 декември.


Срокът за прием на документи за придобиване на специалност „Обща медицина” от семейните лекари се удължава до 12 декември.

Министерството на здравеопазването уточнява, че това се налага
заради незаетите места и интереса от страна на общопрактикуващите лекари за придобиване на специалността.

С наредба от 02.07.2008 г. са определени специални условия и ред за придобиване на специалност „Обща медицина” от лекарите без такава специалност, разкрили амбулатория за първична медицинска помощ. До момента лекарите, разкрили практики, са се обучавали по общия ред за специализация.


" }-->

Коментари