Публикация

Пластмасовите епруветки изкривяват резултата?

Съдържащите се в лабораторните епруветки полимери блокират някои биологични реакции и това може да е причина за не съвсем точни...


Съдържащите се в лабораторните епруветки полимери блокират някои биологични реакции и това може да е причина за не съвсем точни резултати от изследванията.

Канадски учени от университета Алберта твърдят, че полимерите реагират дори ако в епруветките се налее вода.

Според тях е нужно към въпроса с пластмасовите епруветки да се подходи сериозно и те да бъдат произвеждани от химически устойчив материал.

Коментари