Публикация

Семейните кавги стресират децата

Нови проучвания показват, че честите кавги на родителите увеличават нивата на кортизола при децата. Всекидневният стрес се отразява върху децата по биологичен път.


Нови данни показват, че честите кавги на родителите увеличават нивата на кортизола при децата.

Резултатите от две изследвания са публикувани в Child Development. При първото са изследвани децата във външна среда – в училище и в детска градина. Във второто проучване са наблюдавани деца в домашни условия.

Посещаващите целодневните детски градини имат значително по-високи нива на кортизол в сравнение с нормалните му граници при повечето хора. Децата в училище имат повишаване на стресовия хормон при класове с повече от 10 деца и при по-силно чувство на зависимост от учителите.

У дома децата се разстройват главно от кавгите между родителите. Нивата на кортизол също се повишават.Този стрес може да доведе до психологически проблеми.

Дългите периоди с високи нива на кортизол имат негативен ефект върху здравето, а стабилността в отношенията предотвратява покачването на кортизола.

Тези проучвания ще помогнат да се разбере как функционира детската психика при стрес.

Коментари