Публикация

ЕП: Да се гарантира безплатният и анонимен достъп до ХИВ-тестове

Тъй като голяма част от случаите на ХИВ не се диагностицират и много хора не знаят дали са заразени или не, Парламентът призовава EК и държавите-членки да осигурят безплатен достъп до анонимни тестове...


Европейският парламент призова да се положат усилия за ранното диагностициране на ХИВ/СПИН, като се осигури безплатен достъп до анонимни тестове, съобщиха от ЕП.

Днес депутатите приеха резолюция, в която апелират Европейският съвет и Европейската комисия да формулират стратегия по въпросите на ХИВ, която да насърчава ранното диагностициране и лечение на болестта. Те настояват ЕК да отдели значителни политически, финансови и човешки ресурси за прилагането на стратегията.

Според годишния доклад на EuroHIV за 2006 г., през периода 1999-2006 г. нови 269 152 души са били заразени с ХИВ в рамките на Европейския съюз, като 11 на сто от тях са млади хора на възраст под 25 години.
Смята се, че в някои държави реалният брой на заразените е почти трикратно по-голям от официалния.

В този смисъл депутатите призовават Комисията да гарантира "точен мониторинг и надзор" от страна на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, включително "по-прецизни оценки по отношение на броя и характеристиките на хората, при които болестта не е диагностицирана, като запазва поверителността и следи за защитата на личните данни".

Тъй като голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се диагностицират и много хора не знаят дали са заразени или не, Парламентът призовава Комисията и държавите-членки да осигурят безплатен достъп до анонимни тестове.

Резолюцията, приета с 480 гласа "за", 4 "против" и 10 "въздържали се", призовава също Еврокомисията да разработи стратегия за намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН, насочена към уязвимите групи и хората с висок риск за заразяване.

В документа се настоява държавите-членки да въведат разпоредби, които да обявяват за незаконна дискриминацията на хора, живеещи с ХИВ/СПИН, включително "ограниченията, които влияят на тяхното свободно движение".

Коментари