Публикация

Нови 53 медицински стандарта трябва да се създадат до края на 2010 г.

Да бъдат създадени нови 53 медицински стандарта и да се актуализират сегашните 25, предвижда одобрената от правителството Национална програма „Медицински стандарти в Република България (2008-2010 г.)”...


Да бъдат създадени нови 53 медицински стандарта и да се актуализират сегашните 25, предвижда одобрената от правителството национална програма „Медицински стандарти в Република България (2008 - 2010 г.)”. За изпълнението й са предвидени 736,4 хил. лв., съобщиха от правителствената информационна служба.

Стандартите определят нормативни изисквания за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряването на защита на пациентските права. Те се разработват от експерти на медицинските общности с участието на специалисти от лечебните заведения в страната.

В рамките на националната програма ще се дефинират основните цели и задачи на клиничната медицинска специалност, ключовите елементи на профилактичния и диагностично-лечебния процес, както и изискванията за професионална компетентност за практикуване на клиничната медицинска специалност.

Очакваните резултати след изтичане на програмата са гарантиране на качествено медицинско обслужване на гражданите и свеждане до минимум на рисковете от лекарски грешки.


Коментари