Публикация

Нов пробив в лечението със стволови клетки

Постижението на изследователите /засега с опитни морски свинчета и попови лъжички/ се оценява като значима крачка към възстановавяването на слуха и зрението и при хора.


Американски и южнокорейски учени успяха за първи път да възстановят слух и зрение с помощта на стволови клетки.
Постижението на изследователите от National Eye Institute и Chonnam National University in Gwang-ju /засега с опитни морски свинчета и попови лъжички/ се оценява като значима крачка към възстановавяването на слуха и зрението и при хора.

Експериментът се изразява в прилагането на ембрионални стволови клетки, които стимулират заместването на мъртви клетки с ефективно функциониращи съответно зрrтелни или слухови нервни клетки.

При морските свинчета са използвани човешки стволови клетки от костен мозък, а при поповите лъжички - ембрионални стволови клетки от жабешка кожа.

Коментари