Публикация

НЗОК установи злоупотреби и нарушения в 29 болници

Националната здравноосигурителна каса е установила за деветмесечието на 2008 г. финансови злоупотреби и нарушения в 29 болници. Общият преразход на тези лечебни заведения възлиза на...


Националната здравноосигурителна каса е установила за деветмесечието на 2008 г. финансови злоупотреби и нарушения в 29 болници. Общият преразход на тези лечебни заведения възлиза на 21 млн. лв. Това е сумата, с която болниците са надвишили планирания си бюджет, изплащан от касата.

Преразходите са натрупани чрез невярно попълване на документация, фалшиви или ненужни хоспитализации на пациенти. В някои случаи болниците са отчитали медицински процедури, които никога не са извършвани. Много са и случите, в които пациентите се насочват към скъпи клинични пътеки, без да има нужда от това.

Проверките показват и неспазване на установените медицински процедури и добри практики. В част от случаите касата заплаща разходите по дадена клинична пътека, но за да изразходват минимална част от парите за нея, болниците не извършват задължителни изследвания на пациентите, хоспитализират ги само за предвидения минимален срок, не ги насочват за диспансерно или специализирано лечение и др.
В 53 % от проверените болници при много клинични пътеки са констатирани такива нарушения.

Становището на НЗОК е, че предвидената от закона санкция между 90 и 270 лева е крайно непропорционална спрямо злоупотребите.
" }-->

Коментари