Публикация

Форум по проблемите на трансплантацията на стволови клетки в София

Известни специалисти в областта на трансплантацията на стволови клетки от България и Европа ще изнесат лекции, посветени на този изключително важен и бързо развиващ се клон от медицината...


Национална конференция „Трансплантация на стволови клетки - принципи, методи, перспективи” и Трета конференция за оценка на качеството в имунологията ще се проведат между 26 и 28 ноември в хотел „Хилтън”, София.

Известни специалисти в областта на трансплантацията на стволови клетки от България и Европа ще изнесат лекции, посветени на този изключително важен и бързо развиващ се клон от медицината, даващ надежда на десетки хиляди болни за животоспасяващо лечение.

Конференция за оценка на качеството в имунологията ще допринесе за подобряване на качеството на работа в имунологичните лаборатории у нас и ще подпомогне тяхната акредитация според европейските стандарти.

За втора поредна година у нас се организират научни мероприятия в рамките на Националната програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки (2007-2013 г.) под патронажа на министъра на здравеопазването.

Програмата има за цел да развие трансплантацията на стволови клетки в България с оглед повишаване на качеството и ефективността на лечението на пациенти със злокачествени, дегенеративни, автоимунни, генетични и други болести.


Коментари