Публикация

Медиците и НЗОК се споразумяха по критериите за бонуси на личните лекари

Представителите на НЗОК и на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България изработиха правила за определяне на материални стимули за лекарите...


Представителите на НЗОК и на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) изработиха правила за определяне на материални стимули за лекарите от първичната извънболнична медицинска помощ.
Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса.

Допълнителното възнаграждение ще зависи от броя на пациентите в листата на личния лекар, както и от това дали е придобил специалност „Обща медицина”, или е в процес на специализация. Ще се отчита и наличието на друга специалност.

Броят на хората, преминали профилактичен преглед, също е от показателите, определящи допълнителното възнаграждение.

Другите критерии, по които ще определят финансовите стимули за общопрактикуващите медици, са броят на пациентите с хронични заболявания, диспансеризирани при даден лекар, както и броят на обхванатите в програмите „Майчино здравеопазване” и „Детско здравеопазване”.


" }-->

Коментари