Публикация

От днес можем да сменим личния си лекар

Всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар от днес до 31 декември, напомня Националната здравноосигурителна каса...


Всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар от днес до 31 декември, напомня Националната здравноосигурителна каса.Хората имат право да изберат общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна.

За пререгистрацията не е необходимо здравноосигуреният сам да се отписва от листата на досегашния си лекар. Това, както и включването в пациентската листа на новоизбрания лекар, се извършва по служебен път от Районната здравноосигурителна каса.

Хората, които искат да сменят своя личен лекар, трябва да закупят регистрационна форма за постоянен избор и да я попълнят при избрания от тях медик. Те трябва да представят здравноосигурителна книжка и документ за актуалния си здравноосигурителен статус.

Ако лицето още няма здравноосигурителна книжка, смяната на лекар се извършва с третия екземпляр от регистрационната форма за избор за общопрактикуващ лекар.
В регионалните здравноосигурителни каси са изложени списъци с имената, адресите, телефонните номера и специалностите на лекарите, сключили договор със здравната каса.


Коментари