Публикация

Интегрираната информационна система на НЗОК ще заработи от 1 януари

Информационната система дава възможност за над 1000 вида справки и за конструиране на нови услуги.
Целта е да се елиминират неефективните плащания и плащането на недоговорени или дублирани дейности...


Интегрираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса е завършена и ще заработи от 1 януари 2009 година.

Това заявиха днес пред журналисти директорът на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова и министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев.

Единият от компонентите на интегрираната система ще дава възможност за ефективно планиране и разпределение на финансовите средства на касата. Другият ще служи за управление на плащанията за разходи на аптеките, както и на болниците и лекарите за извършените от тях медицински услуги.
Заедно с това в системата ще се набира и анализира информация за здравните услуги и тяхното качество.

Очаква се въвеждането й да доведе до намаляване на преките разходи и по-ефективно изразходване на средствата за здравеопазване.

Информационната система дава възможност за над 1000 вида справки и за конструиране на нови услуги.
Тя ще проверява реално извършена и отчетена работа по над 630 вида дейности. Целта е да се елиминират неефективните плащания, както и заплащането на недоговорени или дублирани дейности.

Информационната система на НЗОК беше изградена за 2 години.

Страни по договора за създаването й са Министерството на здравеопазването и консорциумът BULL S.A.S., включващ румънската фирма SIVECO и израелската Maccabi Healthcare Services.
В разработването й са участвали и специалисти от НЗОК.

Консорциум BULL S.A.S. ще осигурява техническата поддръжка на софтуера в продължение на 3 години.


Коментари