Публикация

Парламентът прие Националната здравна стратегия

През периода 2008-2013 г. стратегията ще бъде финансирана с близо 15 милиарда лева...


Народното събрание прие на днешното си заседание Националната здравна стратегия и плана за действие към нея.

През периода 2008-2013 г. стратегията ще бъде финансирана с близо 15 милиарда лева. Финансирането на всеки годишен план ще бъде определяно от парламента.

Според министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев, не е възможно да се приеме детайлизиран финансов план за стратегията за пет-годишен срок.
Осигурените към момента средства за следващите пет години са 60 милиона лева от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария, 147 милиона лева за здравеопазване по програма "Регионално развитие", 19 милиона лева по програма "Човешки ресурси" за профилактика на онкозаболяванията и 5 милиона лева за промоция на здравето.


Коментари