Публикация

Нов метод за проследяване на хепатит в Пловдив

Уникалният метод TaqMan Real Time PCR, известен повече като полимеразно верижна реакция в реално време, ще се прилага и в Пловдив.


Уникален метод за проследяване на степента на заразяване с хепатит В и С ще се използва и в медико-диагностичната лаборатория „Писанец” - Пловдив. Генетичният метод TaqMan Real Time PCR е известен повече като полимеразно верижна реакция в реално време.

"Това е високотехнологичен метод за диагностика на хепатит", съобщи д-р Анета Иванова от Клиниката по гастроентерология в МБАЛ „Св. Иван Рилски” – София. Изследването с апарата Real Time PCR се смята за изключително надеждно - дава 99,7% достоверност на взетите проби, а резултатите са готови за 2-3 часа.

Новият метод ще позволи на лекарите да определят най-подходящата индивидуална терапия и да следят резултатите от нея.

В България едва 10-20% от пациентите с хепатит В оздравявят напълно. Терапиите при тип С са по-успешни – между 60 и 80%, ако заболяването се открие в т. нар. „остра” фаза.Коментари