Публикация

Директори на домове за деца ще се обучават по превенция на ХИВ/СПИН

Семинарите, организирани по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Националното сдружение на общините в България, ще се проведат на два кръга.


Директори на социални заведения за деца от цялата страна ще преминат обучение по превенция на ХИВ/СПИН, съобщи Министерството на здравеопазването.

Участниците в обучителните семинари ще придобият знания за спецификите на работа на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за вируса, ще се обсъжда ролята на социалния работник при работа с млади хора от уязвимите групи - интравенозни наркомани, ромска общност и проституиращи жени и мъже, по въпросите на ХИВ/СПИН.

Акцент ще бъде поставен върху начина на работа с децата и младите хора по проблемите на ХИВ.Коментари