Публикация

МС предлага промени в Закона за трансплантациите

Новият документ въвежда препоръките на две европейски директиви – за установяването на изисквания за проследимост, както и за въвеждането на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването на човешки тъкани и клетки.


Предлагат се промени в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, съобщи правителствената информационна служба.

Новият документ въвежда препоръките на две европейски директиви – за установяването на изисквания за проследимост, както и за въвеждането на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването на човешки тъкани и клетки.

Внос и износ на органи, предназначени за трансплантация от и за трети страни, се допуска само въз основа на сключени от България договори, в които изрично са посочени условията и редът за това. Внос от трети страни ще се разрешава само когато те са предоставени от институция, която прилага всички изисквания за качество и безопасност.

Променя се действащата процедура по вземане на хемопоетични стволови клетки, като се осигурява възможност за доброволно даряване от всички лица, независимо от родствената им връзка с реципиента.

На Изпълнителната агенция по трансплантация се дава възможност да налага принудителни административни мерки за нарушения на медицинските стандарти по трансплантация и асистирана репродукция.Коментари