Публикация

Младежки обучителен център по отговорно сексуално поведение заработи в София

Младежки център, който ще работи в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, и превенцията на ХИВ, беше открит официално днес в сградата на Националния център по опазване на общественото здраве в София.


Младежки център, който ще работи в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, и превенцията на ХИВ, беше открит официално днес в сградата на Националния център по опазване на общественото здраве в София.

Центърът, който е част от международната мрежа Y-PEER, започна работа през октомври 2007 г. В него младежи и студенти по медицина, преминали специална подготовка, ще обучават свои връстници с цел да предотвратят рисковото сексуално поведение и разпространяването на ХИВ инфекцията.

Методът на обучението на младежи от техни връстници се прилага успешно у нас от началото на 90-те години, като мрежата от млади обучители нараства непрекъснато.Коментари