Публикация

Канадски учени: Компаниите с добър психоклимат печелят повече

При експеримент на канадски психолози от Монреал в продължение на 2 месеца сътрудниците на една компания са посещавали...


При експеримент на канадски психолози от Монреал в продължение на 2 месеца сътрудниците на една компания посещавали специални курсове за подобряване на климата в колектива и отношението към извършваната работа.

Резултатът, измерен в числа – след психологическите курсове с 23% са се подобрили колегиалните контакти, със 17% се е повишила производителността, а с 10% - чувството на удовлетвореност от работата.

Компанията чувствително е намалила и обичайните си разходи заради ниска дисциплина, отсъствия или болести.


 

Коментари