Публикация

Открита е генна мутация, предпазваща от сърдечно-съдови заболявания

При американските амиши е открита генна мутация, която ги предпазва от развитието на сърдечно-съдови заболявания при консумация на мазни храни, съобщава списание Science...


При американските амиши е открита генна мутация, която ги предпазва от развитието на сърдечно-съдови заболявания при консумация на мазни храни, съобщава списание Science.
Амишите са протестантска секта, която отхвърля съвременната цивилизация и живее в самоизолация в щата Пенсилвания.

„Открихме, че 5 на сто от амишите са носители на генна мутация, предизвикваща ускорено разграждане на триглицеридите в организма. Повишената им концентрация в кръвта увеличава риска от поражения на коронарните артерии.” – коментира ръководителят на изследователския екип д-р Тони Полин от университета в Мериленд.

Триглицеридите са производни на мастните киселини, които постъпват в организма с храната и се синтезират в някои органи. Когато нивото им е повишено, се увеличава рискът от хипертония, атеросклероза, тромбози и други сърдечно-съдови заболявания.

При проведеното генетично изследване сред амишите, при част от тях е установена мутация в гена APOC3, който контроллира производството на специфичен белтък –
apoC-III. Това е апопротеин, който препятства разграждането на триглицеридите.
При хората с такава мутация количеството на този белтък е два пъти по-малко, отколкото при останалите, и при тях са отчетени рекордно ниски нива на триглицеридите.

Освен това, у притежателите на генната мутация се наблюдават повишени нива на „добрия” холестерол, който за разлика от „лошия” понижава риска от атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания. При тях заболеваемостта от атеросклероза на коронарните съдове е значително по-ниска.

"Откритието в крайна сметка може да помогне за създаването на нови методи за понижаване на нивото на триглицеридите и съответно за предотвратяване на сърдечно-съдовите заболявания.” – прогнозира д.-р Полин.

Учените предполагат, че мутацията се е появила за първи път в графството Ланкастър в средата на 18 век. При всички други популации, освен при амишите, тя се среща изключително рядко, или напълно отсъства.

Учените отбелязват, че амишите са идеален обект за генетически изследвания. Поради затворения начин на живот те могат да проследят родословието си до 14 поколения назад, до 18 век, когато малка група хора е пристигнала в Пенсилвания от Европа и е положила началото на тяхната общност.
Проучванията на генетичните особености на амишите са започнали през 1993 г.Коментари