Публикация

РЗОК-Плевен разпределя над 400 хиляди за надбавки на личните лекари

Паричните премии се определят според броя на пациентите, качеството на извършената медицинска дейност, осъществените профилактични прегледи...


445 200 лв. ще разпредели Районната здравноосигурителна каса в Плевен като материално стимулиране на 222 общопрактикуващи лекари в областта.

Средната надбавка за лекарите е 2 005 лв., най-високата - 5133 лв., а най-ниската добавка е 456 лв.

Паричните премии се определят според броя на пациентите, качеството на извършената медицинска дейност, осъществените профилактични прегледи, отчита се и това дали лекарите имат специалност.

През 2008 г. РЗОК - Плевен е изплатила на общопрактикуващите лекари 4 940 000 лв., като средно годишно на един лекар са дадени общо 22 252 лв., а средната месечната сума на лекар възлиза на 1 854 лв.

Средствата за допълнително възнаграждение са предвидени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса в началото на годината и са предназначени за стимулиране на качеството, уточниха от РЗОК.

Коментари