Публикация

ВАС отмени важни регламенти на НЗОК

Те визират лимитите за направленията, издавани от джипитата, лимитите за болниците, забраната лекарите да работят в повече от една болница, изискването за акредитационна оценка...


Петчленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожни 23 текста от решението на УС на НЗОК от 27 декември 2007 г.
Те визират лимитите за направленията, издавани от джипитата, лимитите за болниците, забраната лекарите да работят в повече от една болница, изискването за акредитационна оценка за болниците при сключване на договор с касата, възможността пациент да се лекува по повече от една клинична пътека в рамките на месец.
Решението не подлежи на обжалване.

В специално съобщение НЗОК подчертава, че ВАС не отменя текстовете като незаконосъобразни, а на процедурно основание. В същото време Конституционният съд потвърди приетите в Закона за бюджета на НЗОК за 2008 г.текстове, регламентиращи определянето на годишни стойности на направленията и параметри по бюджета на лечебните заведения за болнична помощ, припомнят от касата.

От своя страна ръководството на БЛС заяви, че решението на съда е дало исканата защита на правата и интересите на лекарите и на пациентите и призова директора на НЗОК и председателя на УС на НЗОК да подадат оставка.


Коментари