Публикация

РЗОК-Плевен разпределя 445 хил. лв. за премии на личните лекари

Най-значителната надбавка, която ще бъде получена от лекар в Плевенска област, е 5133 лв., а най-ниската - 456 лв...


Районната здравноосигурителна каса в Плевен ще разпредели 445 200 лв. за допълнително материално стимулиране на личните лекари в областта.
Допълнителното възнаграждение се дава за добри показатели в тяхната работа.

Касата е сключила 216 договора с 222 общопрактикуващи медици.
Най-значителната надбавка, която ще бъде получена от лекар в Плевенска област, е 5133 лв., а най-ниската - 456 лв.

Бонусите се определят в зависимост от броя на пациентите в листата, наличието на специалност, броя на извършените профилактични прегледи, както и на пациентите, обхванати в програмите за майчино и детско здравеопазване.
Критериите за оценка са изработени съвместно с представители на НЗОК и на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

През 2008 г. РЗОК-Плевен е изплатила на семейните лекари 4 940 000 лв., като средната годишна заплата е лв., а средното месечно възнаграждение възлиза на 1 854 лв.

Средствата за допълнителното материално стимулиране, предвидени в Закона за бюджета на НЗОК, са предназначени конкретно за подобряване на качеството на първичната доболнична помощ, уточниха от РЗОК.Коментари