Публикация

Д-р Е.Райнов бе преизбран за председател на УС на НЗОК

На редовното заседание Събранието на представителите на здравната каса избра нов Управителен и Контролен съвет...


Д-р Емил Райнов е преизбран за председател на Управителния съвет на НЗОК. По време на проведеното днес редовно заседание на Събранието на представителите на здравната каса е избран нов Управителен и Контролен съвет.

Новоизбрани членове на Управителния съвет са д-р Анатоли Тачов, Антон Станков, д-р Иван Кокалов, д-р Стоян Стоянов и Петър Денев. Останалите членове на новия УС са д-р Емил Райнов, Калин Славов, д-р Евгени Душков и д-р Красимир Мирев.

В новоизбрания Контролен съвет на НЗОК са Мария Мургина, Таня Лилова, д-р Цено Глогов, д-р Цветан Ценков и Решат Мехмедов. За председател е преизбрана Мария Мургина. Мандатът на събранието на представителите, както и на управителния и на контролния орган на НЗОК, е три години.


Публикуваме пълния състав на Събранието на представителите на НЗОК с мандат от 13.12.2008 г.

Представители на държавата:
1.д-р Емил Райнов
2.Татяна Георгиева
3.Кирил Ананиев
4.Димчо Михалевски
5.Михаил Балабанов
6.д-р Иван Букарев
7.Иван Токаджиев
8.Калин Славов
9.Таня Лилова
10.Мария Мургина
11.д-р Цветан Ценков
12.д-р Антонио Георгиев
13.Светлана Дянкова
14.д-р Анатоли Тачов
15.Тенчо Попов
16.Стоян Стоянов
17.Решат Мехмедов
18.Ина Ахмедова

Представители на работодателите:
1.Владимир Найденов - БТПП
2.Николай Николов – БСЧП „Възраждане”
3.Петър Денев - БСК
4.д-р Владимир Косев - КРИБ
5.Димитър Цветков -ССИ
6.д-р Пламен Петров - АИКБ

Представители на общините:
1.д-р Красимир Мирев
2.Иван Николов
3.Дилян Енкин
4.д-р Христо Грудев
5.д-р Арбен Мименов
6.д-р Цено Глогов

Представители на осигурените:
1.д-р Евгени Весков Душков – КТ „Подкрепа”
2.Андрей Николов Върбанов – КТ „Подкрепа”
3.Ташо Василев Ташев – КТ „Подкрепа”
4.Валентин Никифоров – КНСБ
5.Пламен Нанков – КНСБ
6.Димитър Нинов – КНСБКоментари