Публикация

В ИСУЛ се открива стерилизационна на стойност 1 млн. лв.

В болница „Царица Йоанна - ИСУЛ” днес ще бъде открита нова стерилизационна. Стойността й надхвърля 1 млн. лв...


В УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” днес ще бъде открита нова стерилизационна.

Тя отговаря на модерните изисквания за обработка на вече използвани инструменти и части от медицински изделия.

Стойността й надхвърля 1 млн. лв., които са осигурени от Министерството на здравеопазването.

Стерилизационната ще задоволява нуждите на спешното звено, на клиниките и отделенията в лечебното заведение, което разполага с 541 легла. Тя ще осигурява стерилни материали за 23 операционни маси.Коментари