Публикация

Проф. Делийски: Обединената хирургия в УМБАЛ-Плевен дава нови възможности

Обединението на хирургическите отделения на плевенската УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в обща клиника по дава възможност да се работи според изискванията на съвременната медицина...


Обединението на хирургическите отделения на плевенската УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в обща клиника по хирургия дава възможност да се работи според изискванията на съвременната медицина.

Такава позиция изрази проф. Ташко Делийски, началник на новосформираната клиника.

„Досега в лечебното заведение съществуваха три самостоятелни хирургически звена.
Имаше известно изоставане в оборудването с апаратурата, което пречеше да се извършват някои съвременни диагностично-лечебни хирургични дейности.” – поясни проф. Делийски.

Сега са обособени седем профилирани отделения – детско, ендокринно, пластично-възстановително, гнойно-септично, белодробно, съдова хирургия и онкохирургия.

Създадена е необходимата координацията за своевременно обслужване на пациентите чрез спешен и планов прием, с едновременно или последващо профилно лечение.

„Едновременно с това се създават условия младите лекари да се развиват хармонично, трупайки начален практичен опит и теоретични познания в добре развити профилни звена.” – уточни началникът на клиниката.

Със съдействието на ректора на Медицинския университет проф. Григор Горчев и ръководството на болницата за клиниката е започнало преоборудването на новата клиника. Закупен е интраоперативен ехограф, позволяващ по време на операция да се диагностицират неоткритите до този момент заболявания.Коментари