Публикация

Science: Превръщането на зрели клетки в стволови е откритието на 2008 г.

Откриването на метод за „подмладяването” на зрели клетки и превръщането им в стволови е най-големият научен пробив за изтичащата 2008 г. според списание Science – едно от най-авторитетните научни издания в света.

Сред постиженията в медицината и биологията, намерили място в класацията, са също допълването на списъка с мутациите на раковите клетки, откриването на бърз и евтин метод за дешифриране на генома, методът за видеозапис на развитието на ембрион...


Откриването на метод за „подмладяването” на зрели клетки и превръщането им в стволови е най-големият научен пробив за изтичащата 2008 г. според списание Science – едно от най-авторитетните научни издания в света.

Сред постиженията в медицината и биологията, намерили място в класацията, са също допълването на списъка с мутациите на раковите клетки, откриването на бърз и евтин метод за дешифриране на генома, методът за видеозапис на развитието на ембрион.

Както е известно, от стволовите клетки, изграждащи ембриона на началния стадий от развитието му, впоследствие се превръщат в специализирани клетки, изграждащи всички тъкани и органи в човешкия организъм.
Затова овладяването на процеса на „специализиране” на стволовите клетки дава възможност в бъдеще да бъдат лекувани редица заболявания, включително да се „отглеждат” органи за транплантация. Учените се надяват, че ще могат да възстановяват нервната тъкан на гръбначния мозък, да лекуват детски паралич, както и редица дегенеративни и наследствени заболявания.

Доскоро напредъкът на тези изследвания беше невъзможен поради етичен проблем – за да бъдат извлечени стволови клетки за експериментите, трябваше да се отнеме животът на ембрион. Първият пробив в тази посока беше осъществен през 2006 г. от японски учени. Използвайки ДНК от вирус, те успяха да „вградят” четири допълнителни гена в зрели клетки от плъх и да ги превърнат в стволови. Те бяха наречени „индуцирани стволови клетки”.
Недостатъкът на метода е, че при него се използва генетичен материал от ретровирус, който може да има канцерогенен ефект.

През 2008 г. учените опростиха метода и успяха да получат стволови клетки от тъкани на хора, страдащи от слабо изучени редки заболявания. Това ще даде възможност за проучване на тези болести и търсене на лечение.Коментари