Публикация

Ген определя популярността

Популярността в обществото зависи от генетичния код на индивида, твърдят психолози от университета в Мичиган.


Популярността в обществото зависи от генетичния код на индивида, твърдят психолози от университета в Мичиган.

Досега в множество проучвания е доказано, че поведението в голяма степен е генетично обусловено. Научните наблюдения показват също така, че хората, склонни към необичайно, нетривиално поведение, често извън приетите правила, се ползват с висока популярност.

За да се установи природата на тази обусловеност, бил направен експеримент с 200 непознати помежду си студенти.
Изследването на тяхната ДНК показало, че абсолютно всички, които в хода на анкетите се отличили като любимци в групата, имали особен ген, характерен за склонните да нарушават правилата.


Коментари