Публикация

Честита Нова година!

Екипът на health.bg пожелава на всички свои читатели, експерти и сътрудници здраве, добри помисли и отлични успехи през започващата 2009!

Нека с човешка и гражданска солидарност, с професионализъм и добронамереност заедно да направим живота в България по-качествен и по-достоен за една съвременна европейска страна!


Екипът на health.bg пожелава на всички свои читатели, експерти и сътрудници здраве, добри помисли и отлични успехи през започващата 2009!

Нека с човешка и гражданска солидарност, с професионализъм и добронамереност заедно да направим живота в България по-качествен и по-достоен за една съвременна европейска страна!


Коментари