Публикация

Още за интелектуалния капацитет на двата пола

Броят на „състезателите” в дадена област има значение за нивото на най-добрите.


Ограниченият брой женски имена по върховете на високоинтелектуалните човешки дейности, като науката и шахмата например, често се свързва с качествата на женския ум.

Публикация в Proceedings of the Royal Society B посочва като пример шахмата – там най-добрите сред мъжете са по-силни от най-добрите жени, но разликата е по-малка от очакваното предвид големия брой мъже, практикуващи тази игра.

Изданието обръща внимание на известния, но подценяван статистически факт, че най-добрите представители , излъчени от голяма група в дадена област, са по-успешни в сравнение с най-добрите, изявили се в малка група.

Това може да обясни защо жените са слабо представени по върховете в области, където броят им като участници в конкуренцията е много нисък.

Коментари