Публикация

МЗ: Няма проблеми с медицинското осигуряване на гражданите

Министерството на здравеопазването уверяват, че към момента няма проблеми с медицинското осигуряване на гражданите заради кризата с газа.


Министерството на здравеопазването уверяват, че към момента няма проблеми с медицинското осигуряване на гражданите заради кризата с газа.
Разработени са планове и мерки за повишаване готовността на здравните и лечебните заведения на пряко подчинение за действия при кризи. Обсъждат се възможностите за допълнително подпомагане на болниците с алтернативни източници на енергия.

23 болници са на газ (локално); 22 – на централно отопление, а останалите са на нафта/твърдо гориво. Пет лечебни заведения, сред които МБАЛ „Св. Анна” - Варна, ДМСГД - Разград, и многопрофилните болници в Исперих, Разград и Кубрат, са със спряло газоподаване, но нямат проблеми при медицинското обслужване. МБАЛ „Св. Анна” – Варна временно приема само спешни случаи до преоборудването на болницата на газьол. При затруднения в обслужването на болните, те ще бъдат насочвани към МБАЛ „Св. Марина” – Варна.

Две от болниците - държавните психиатрични болници в Ловеч и Пазарджик, нямат възможност да преминат към отопление на алтернативно гориво, но към момента имат отопление. При необходимост болните ще бъдат пренасочвани към друго лечебно заведение.

Министерството ще предостави допълнително финансови средства на Държавната психиатрична болница в Севлиево за газьол. Всички останали лечебни заведения имат готовност да преминат на алтернативни горива. Повечето разполагат и с достатъчно запаси.


Коментари