Публикация

Разработва се технология за директно „четене” на образи от човешкия мозък

Това може да помогне на хора с парализа или нарушения в речта, като улесни общуването им с околните...


Японски учени започват работа върху технология за директно „прочитане” на информация в човешкия мозък. Групата обединява 150 изследователи от университета в Осака и от японския институт по информация и комуникационни технологии, съобщи агенция „Новости”.

Подобно научно постижение може да помогне на хора с парализа или нарушения в речта, като улесни общуването им с околните.

Очаква се след три години екипът да разполага с технология за дешифриране на образи, усещания, чувства, възникващи в главния мозък.
Според учените, тя ще направи възможно невербалното предаване на чувства и идеи под формата на зрителни или графични образи.

Така човекът ще може да предава усещането за студ директно на климатика в стаята и го настрои на по-висока температура.


" }-->

Коментари