Публикация

НЗОК: Българи отиват на лечение в чужбина, ако то не може да се проведе у нас

През 2009 г. здравната каса ще разполага с 20 млн. лв. за лечение на български граждани в други страни от ЕС...


През 2008 г. до Националната здравноосигурителна каса са подадени 59 молби за лечение на български граждани в чужбина, като 10 от тях са получили положителен отговор.

Това съобщи д-р Сашка Рускова, председател на комисията към НЗОК, разглеждаща молбите за лечение в чужбина.

През 2009 г. здравната каса ще разполага с 20 млн. лв. за лечение на български граждани в други страни от ЕС.
То се извършва въз основа на европейски регламент, според който, такова лечение са предприема, когато дадена страна не е в състояние да предложи конкретна медицинска услуга на своите граждани, или не може да я осигури в срок, безопасен за здравето на пациента.

Най-голяма част от подадените през миналата година молби са от здравноосигурени българи с очни заболявания (15).
Лечението на заболявания като диабетната ретинопатия и ретинопатията при недоносените деца се извършва у нас на ниво, съизмеримо с това в другите европейски страни, затова от касата съветват пациентите да се обръщат към български специалисти.

Химиотерапията след онкологични операции се извършва по стандартен модел, който се прилага навсякъде по света, затова молбите за провеждане на такова лечение в чужбина не получават положителен отговор, уточни д-р Рускова.

Заявленията за трансплантации в други страни се препращат към министерството на здравеопазването, тъй като те не са в сферата на дейност на НЗОК.

Д-р Рускова поясни, че когато желаят да проведат планово лечение в чужбина, пациентите трябва да имат предвид, че е необходимо технологично време за да получат отговор. Всеки конкретен случай се преценява от националния консултант в съответната област, след което комисията взема решение въз основа на експертното становище.

Комисията дава отговор на заявленията за лечение в чужбина в едномесечен срок. Ако пациентът не е представил всички необходими документи и се наложи те да бъдат допълвани, срокът се удължава.
В случаи, при които е необходимо да се реагира бързо, решението се произнася по най-бързия възможен начин.

„Все пак, когато планират лечение в чужбина, хората трябва да имат предвид, че е необходимо време. Получавали сме молба за лечение след два дни. Не е възможно да се произнесем в такива срокове.” – поясни д-р Рускова.

Тя допълни, че касата не поема разходите за хотел на пациентите и осигуряването на придружител в чужбина.Коментари