Публикация

СЗО: Болните от епилепсия страдат и от дискриминация

В света 50 милиона души страдат от епилепсия, 90 на сто от тях – в развиващите се страни, съобщи...


В света 50 милиона души страдат от епилепсия, 90 на сто от тях – в развиващите се страни, съобщи Световната здравна организация.
Тя обяви глобална кампания за повишаване на информираността за това заболяване.

В 70% от случаите епилепсията се поддава на лечение, но около ¾ от болните, най-вече в развиващите се страни, не получават необходимата медицинска помощ, посочва СЗО.

В същото време все още в редица страни болните са подложени в различна степен на дискриминация заради страх, неразбиране, предразсъдъци.Коментари