Публикация

Доц. Й. Узунова: Цената не е определяща при реимбурсирането на лекарствата

Водещ принцип при включването на лекарства в реимбурсния списък е социалната значимост от използването на даден медикамент.
Цената не е определящ фактор.

Това заяви пред health.bg доц. Йорданка Узунова, председател на Комисията по позитивния лекарствен списък.

„Възниква въпросът – ако НЗОК заплаща за дадено лекарство 50 ст., а билетът за транспорта струва 80 ст., дали ще отидете при личния си лекар, само за да ви го изпише по касата? Водещото е не цената, а ползата за пациента. Нито един медикамент със социална значимост няма да бъде изключен от реимбурсната листа.” – коментира доц. Узунова...


Водещ принцип при включването на лекарства в реимбурсния списък е социалната значимост от използването на даден медикамент. Цената не е определящ фактор.

Това заяви пред health.bg доц. Йорданка Узунова, председател на Комисията по позитивния лекарствен списък, по повод на опасенията на българските производители на лекарства, че за в бъдеше генеричните медикаменти с ниски цени няма да се поемат от НЗОК.

„Възниква въпросът – ако НЗОК заплаща за дадено лекарство 50 ст., а билетът за транспорта струва 80 ст., дали ще отидете при личния си лекар, само за да ви го изпише по касата? Водещото е не цената, а ползата за пациента. Нито един медикамент със социална значимост няма да бъде изключен от реимбурсната листа.” – коментира доц. Узунова.

От комисията увериха, че при работата по списъка не се прилага дискриминационен подход към генеричните лекарства, нито към която и да е фирма, произвеждаща медикаменти.

Новият позитивен списък ще бъде изготвен до 31 януари.


Коментари